Oslo Børs

Annonse


Rask vekst for småbedrifter

Oslo Børs

Det er IT-bedriftene, og særlig Opticom som står for knallveksten. Ved inngangen til 1999 var IT-selskapene som er notert på SMB-listen verdsatt til 4,4 milliarder kroner. Ett år senere hadde børsverdien steget til 31,6 milliarder kroner.

Opticom steg fra 685,9 millioner kroner til svimlende 20,3 milliarder kroner det samme året, skriver Dagens Næringsliv.

– Norske IT-aksjer er ikke lenger billige, men de er heller ikke dyre i internasjonal sammenheng. Jeg har tro på fortsatt sterk vekst og at selskapene under ett vil forsvare kursutviklingen, sier analytiker Hans Neskvern i Christiania Markets.

(Origo)