Annonse


Rask PR for dot.com

Burson-Marsteller (BM) har en europeisk gruppe som arbeider primært med oppstart og markedsetableringer av dot.coms. Dette er en gruppe som skal nyte godt av den kompetansen som finnes i BM i Skandinavia – og vice versa.

I Norge etableres nå en egen “Speed Group” på tvers av fagfeltene ”Corporate”, ”Investor Relations”, Brand Marketing” og ”Media”, i følge en pressemelding fra BM.

Merker økning
– Hittil i år kommer nærmere 20 prosent av omsetning fra jobber knyttet til den nye økonomien. Innen sommeren vil vi trolig runde 25 prosent, og fortsetter utviklingen, er det vanskelig å forestille seg hva tallet vil være ved utgangen av året, sier administrerende direktør Claus Sonberg i BM.

– Vel 50 prosent av våre nye kunder er virksomheter innen den nye økonomien, både fra Norge og fra vår internasjonale organisasjon. Samtidig ser vi at våre store merkevarekunder, som er – og forsatt vil være – grunnfjellet i vår virksomhet, raskt er på vei over til den nye økonomien.

Annonse


Rask PR
– Vår norske “Speed Group” arbeider med prosesser som blant annet “Speed Branding”, raske branding-prosesser for selskaper som må etablere et enhetlig internasjonalt brand i løpet av kort tid, sier Sonberg.

BMs erfaringer fra USA tilsier at det er tre ting dot.coms trenger: En god ide – og evnen til å formidle denne til viktige målgrupper, et enhetlig, internasjonalt ”brand” og en god kapitalprosess frem mot en børsintroduksjon.

Tror på penger
I USA har flere PR-byråer vært tilbakeholdne med å arbeide for dot.coms, i frykt for ikke å få betaling.

– Burson-Marsteller har ikke opplevd dette problemet. Det er til nå et totalt fraværende problem i Norge. Vi har kunder som allerede begynner å vise økonomiske resultater – og arbeider kun for virksomheter med betalingsevne. Vi jobber ikke etter modeller som gir betaling i form av aksjer eller opsjoner, ut over eventuelle “success fees”, sier Claus Sonberg.