Annonse


Liten effekt av teknologi

– Man skulle tro at økt tilgang til teknologi og høyere utdannelse, ville bidra til høyere produksjon per time, men ennå er ikke dette tilfellet, skriver Dagens Næringsliv.

Da Svein Gjedrem la frem Norges økonomiske analyser i forrige uke, påpekte han at det hadde vært en elendig produktivitetsutvikling i Norge, hvis de siste tallene var riktige.

750.000 med høy utdanning
Siden den økonomiske oppgangen startet i 1993 har vi investert 500 milliarder kroner netto. Antallet høyt utdannede har doblet seg siden 1980 og ligger nå på 750.000 nordmenn.

– Man skulle tro at dette ga en form for produktivitetsutvikling, sier Svein Longva, administrerende direktør i Statistisk Sentralbyrå.

Annonse
I fjor økte produktiviteten i Norge med beskjedne fem prosent.

– Lav vekst ikke oppsiktsvekkende
Longva synes ikke at den lave veksten er oppsiktsvekkende. I begynnelsen av en oppgangsperiode får bedriftene gevinst av å ta i bruk maskiner som har stått stille en nedgangsperiode, sier Longva til Dagens Næringsliv.

Men USA har i motsetning til Norge hatt gevinst av den nye økonomien. Longvas forklaring er at USA er lenger fremme når det gjelder å produsere den nye teknologien.

Nå venter han på effekten av at teknologien er tatt i bruk. Både SSB og Norges Bank spår nye oppgangstider.

– Mye står og faller på hvordan produktiviteten utvikler seg, sier Longva.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse