Gates, Bill NY2

Annonse


Bill Gates mot tap

Gates, Bill NY2

I respekterte New York Times ryktes det at myndighetene i Washington har sagt nei til Microsofts forslag til løsning. Både det amerikanske justisdepartementet og 19 av delstatene skal ha sagt nei. Men flere av delstatene skal langt på vei være villige til et forlik.

Gir etter
Påstanden er at Microsoft blant annet har akseptert å skille ut nettleseren Explorer fra operativsystemet.

Verken Microsoft eller justisdepartementet har ønsket å kommentere påstandene overfor New York Times. Det er ventet at selskapet vil komme med nye forslag før tirsdag.

Annonse
Nye toner
Myndighetene vil trolig nøye seg med å forlange at Microsoft blir mildere i oppførsel overfor konkurrenter. I følge engelske BBC hinter det amerikanske justisdepartementet med at det ikke lenger er aktuelt å splitte opp Microsoft i mindre enheter. Dommeren selv skal ha uttrykt at en dom vil gå imot Microsofts interesser.

Da telefongiganten Bell ble tvunget til oppsplitting, så ble datterselskapene døpt Baby Bells. Folkevittigheten har allerede døpt de nye selskapene, som vil ble resultatet dersom Microsoft splittes opp, for ”Baby Bills”.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse