Hoff, PerMorten

Annonse


Null opsjonsskatt ikke nok

Hoff, PerMorten– Det er et viktig skritt i riktig retning, sier Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT-Norge.

– Dette vil gjør det enklere for IT-bedrifter å holde på sine ansatte, sier Hoff. Han er godt fornøyd med at politikerne endelig har sett nødvendigheten av å fjerne opsjonsskatten.

Se på arbeidsgiveravgiften
– Nå vil det være mulig for andre enn en liten elite til å ha opsjoner. I samme slengen burde regjeringen se på arbeidsgiveravgiften. Her bør det også komme endringer, mener generalsekretæren.

Hoff er sikker på at etterspørselen etter opsjoner vil bli veldig stor.

Annonse
Endringene i opsjonsbeskatningen er særlig gjort med tanke på IT-bedrifter som holder på å bygge seg opp, og som er avhengig av å sikre seg ansatte med høy kompetanse.

– Norske bedrifter utsatt
Motstanderne av opsjonsbeskatningen har påpekt beskatningen har gjort norske bedrifter mindre konkurransedyktige.

I dag begynner skatten å løpe allerede før man har tatt ut noen verdier på opsjonene. Dette har ført til at ansatte uten stor kapital ikke har hatt økonomi til å ha opsjoner.

Ikke uventet har LO protestert kraftig mot de varslede endringene.

Da opsjonsskatten ble vedtatt i mai 1996 skrev Aftenposten på lederplass: Bedre eksempel har vil aldri sett på hvor galt det kan gå når byråkrater og politikere ikke ser skogen for bare trær.

Dette er opsjoner
Opsjon er en rett ansatte, styremedlemmer eller andre knyttet til bedriften, har til å kjøpe eller selge aksjer i egen bedrift til en avtalt pris.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse