getHLP

Annonse


Portal for IT-hjelp

getHLP– Vi skal være et eget torg for IT-tjenester. Dette torget skal skape fleksibilitet på IT-markedet, sier adm. direktør i GetHLP, Trond Myhrvold.

GetHLP skal ikke selv selge konsulenttjenester men kun fungere som en slags koblerske.

Drahjelp og kapital
Markedet for IT-konsulenter er i sterk vekst, og GetHLP ønsker å sko seg på dette. På sin portal formidler de kontakt og tjenester mellom IT-konsulenter og kunder. Hittil har selskapet drevet lokalt i Stavanger-området, men med ny kapital og drahjelp fra Microsoft, skal kongeriket vinnes.

Med bakgrunn og utspring i deler av konsulentselskapet Da Vinci, startet GetHLP som et regionalt nettverk for IT-konsulenter i Stavanger.

Annonse


Torg for IT-tjenester
Visjonen til GetHLP er å være en paraply for IT-miljøet, der det også finnes mulighet til å dele kunnskap. Når man besøker portalen skal man med lett kunne finne frem til rett konsulent og eventuelt rett produkt.

Dersom et oppdrag formidles gjennom portalen skal GetHLP ha ti prosent av inntekten.

Microsoft som partner
Nylig inngikk selskapet en samarbeidsavtale med Microsoft Norge. Avtalen innebærer at GetHLP vil benytte Microsoft teknologi til utvikling av portalen, samt en kontinuerlig oppdatering av Microsofts produkter. I gjengjeld vil Microsoft ha mulighet til å profilere alle sine sertifiserte forretningsløsninger på portalen.

Deltakerne i GetHLP kan til enhver tid kunne hente oppdatert informasjon, kompetanse og kunnskap innen IT, påstår Myhrvold.

– Større valgfrihet
Myhrvold mener at deres konsept gir større frihet til å velge, både for kunden og konsulentene. Han påpeker at det blant IT-konsulenter vil bli stadig mer vanlig å jobbe i små selskaper eller frilans, og at deres portal skal gjøre det enklere å få oppdrag på en effektiv måte. Kunden på sin side vil også kunne spare kostnader.

Og når selskapet har fått fotfeste i Norge, står resten av Norden for tur.

Les med om koblingstjenesten på www.gethlp.no

Annonse