Arnt Sommerlund

Annonse


Sinker på e-innkjøp

Arnt SommerlundI følge konsulentselskapet A.T.Kearney kunne de 50 største bedriftene i Norden økt fortjenesten med 22 milliarder kroner i 1998 dersom de hadde vært bedre på innkjøp.

– Det er tre hovedårsaker til at nordiske bedrifter sakker akterut når det gjelder innkjøp: Toppledelsen har for lite oppmerksomhet på innkjøpsspørsmål, motvilje til å prøve ut nye innkjøpskosepter, samt at de har en lav profil og prestisje i å drive med innkjøp, sier visepresident Lionel López i A.T.Kearney.

Undersøkelse
Konsulentselskapet har gjort en undersøkelse på innkjøp som omfatter 162 av verdens største selskaper fra i alt 28 land, hvorav 12 fra Norden. Selskapene ble målt på 110 parametre.

Undersøkelsen viste at de nordiske landene var sinker på å gjøre effektive innkjøp. Nordboerne lå under gjennomsnittet, og var på linje med Øst-Europa og Australia/New Zealand.

Annonse
Utnytter ei IT
Men selv om ytelsen og resultatene innen de nordiske toppbedriftene ikke er noe å rope hurra for, så står det bra til med teknologiinvesteringene, i følge A.T.Kearneys undersøkelse.

I 2001 forventer de 61 prosent av de eksterne kostnadene til amerikanske bedrifter kommer fra elektroniske innkjøpsordninger (e-innkjøp). Bedriftene i de nordiske landene forventes å ligge hakk i hel – på 55 prosent. Men sinkene forventes å være europeiske land som Tyskland, Frankrike og Storbritannia – der dette måltallet er ikke vil bli høyere enn 34 prosent.

Hvordan forklarer dere at nordiske bedrifter scorer så dårlig på innkjøp, mens de forventes å ha en så god teknologisk infrastruktur?

– Mye tyder på at bedriftene har investert mye i ny teknologi, men at de jobber på samme gamle måte når det gjelder innkjøp, sier López til ITavisen.no.

Nytenkning
A.T.Kearney tror derfor nytenkning må til – nye strategier som utnytter flere verktøy innen innkjøp. Informasjonsteknologien og Internett muliggjør globale markedsplasser. Lionel López tror mange bedrifter har mye å tjene på å delta i eller opprette/eie felles markedsplasser på Internett.

– Nettverk og relasjoner blir viktigere. Det er ikke lenger et spørsmål om man er liten eller stor når man kan opptre på felles markeder. Da kan selv den lille bedriften bli vinnere i sitt eget segment, sier visepresident Karl Høie i A.T.Kearney Norden.

Web-auksjoner
Mange med samme innkjøpsbehov vil kunne få reduserte kostnader ved innkjøp. Internett-auksjoner er også en ny måte for å gjøre både salg og innkjøp bedrifter i mellom.

Konsulentselskapet tror fremtidens innkjøp ikke bare lenger er en funksjon i bedriften, men det er en næring i seg selv som krever ny kompetanse.

– Morgendagens innkjøpsavdelinger må ha høyere kompetanse innen salg og forhandlingstrategier, hevder López.

– Innkjøpsavdelingene er ikke lenger en oppbevaringsplass for bedriftens overtallige, avslutter hans norske kollega, Karl Høie.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse