Aetat

Annonse


Fra arbeidsledig til webdesigner

Aetat– Vi ønsker å gi arbeidsledige en kompetanse som det er stor etterspørsel etter på arbeidsmarkedet, forteller konsulent Asta Kristiansen til Telecom Revy.

Webdesign, en tenkemåte
– Webdesign er ikke bare å få det til å se spennende ut på skjermen og beherske noen programmer, det er en helhetlig måte å tenke på som tar hensyn til brukerne og hvordan planlegge gode strukturer i et interaktivt medium, hevder John Beyer-Arnesen hos Aktiv Opplæring.

En måte dette synliggjøres på er at elevene på kurset etterlyser undervisning i Flash-teknologi, en av de nyeste designverktøyene på området som blant annet kan forenkle bruken av menysystemet for brukeren.

Vil ha jobb
Kursdeltagerne tror at kompetanse på dette området er en forutsetning for å få jobb, så A-etaten jobber sammen med Aktiv Opplæring for å integrere dette i undervisningen på det løpende kurset, samt legge det inn i kurset som trolig skal starte etter påske.

Annonse
Prioriterer langtidsledige
– Vi prioriterer langtidsledige og folk som går på attføring med støtte til å utdanne seg i denne retningen, opplyser Kristiansen videre. Den arbeidssøkende må minst ha vært arbeidsledig i tre måneder for å komme i betraktning.

Aktive jenter
Interessen for kurset er det ingenting å utsette på: To dager etter utlysningen var det kommet inn 80 søknader. 20 fikk plass på kurset. Det er få fremmedspråklige, kanskje fordi kravene til norskferdigheter er store. Derimot er det interessant å merke seg at det hele tiden har vært en strøm av jenter som har søkt seg til disse webdesignkursene.

– På det nåværende kurset er det så mange som fjorten jenter, forteller Kristiansen, ikke uten et snev av stolthet i stemmen.

Får de så jobb? Jobbformidlingen etter kursene har vært god, om ikke hundre prosent, hevder Kristiansen. Beyer-Arnesen, sier på sin side at de har truffet mange av sine tidligere AMO-elever igjen som fast ansatte i arbeidslivet hvor de søker seg inn på etterutdanningskurs eller hjelper andre av sine medarbeidere å skaffe seg ytterligere kompetanse.

Bakgrunnskunnskap
Kurset varer 12 uker. Nødvendig bakgrunnskunnskap er datakortet, modul 2 og 3, altså de delene som handler om tekstbehandling og filbehandling. Dessuten kreves det interesse for Internett som informasjonskanal. Folk med grafisk eller kunstnerisk eller journalistisk bakgrunn kan bli foretrukket.

For tiden er Grünerløkka a-etat det eneste arbeidskontoret som tilbyr denne typen AMO-kurs (Arbeidsmarkedsopplæringskurs). Kursene er utarbeidet av Aktiv Opplæring og skreddersys for a-etatens behov.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse