Ericsson T28 (åpen)

Annonse


EricssonT28 – slaff i klaffen

Ericsson T28 (åpen)

Noen barnesykdommer må en regne med på de fleste telefoner. For Ericssons vedkommende har det tidligere stort sett dreid seg om at telefoner har slått seg av på uforklarlig vis, og at det har vært dårlig kontakt mellom telefonen og batteriet.

Barnesykdommer
Nå er det imidlertid lokket som dekker tastaturet som har vist seg å være for svakt. For de som var tidlig ute med å skaffe seg telefonen har dette gitt seg utslag i at lokket spretter opp ved den minste berøring av telefonen, frem til lokket ikke lar seg lukke i det hele tatt.

Ericsson bytter hele fronten
Serviceansvarlig hos Ericsson, Janne Dahlby sier Ericsson tidlig ble oppmerksom på problemet, og at løsningen allerede er funnet. Den går i korthet ut på at brukeren henvender seg til nærmeste Ericssonforhandler, som igjen bytter ut både klaffen og fronten på telefonen. Dette dekkes selvsagt av garantien på telefonen, og dermed skulle problemet være løst.

Annonse
De nye klaffene er utstyrt med kraftigere låsemekanisme, og dermed slipper du å bytte front på telefonen hver tredje måned.

Raskt gjort å bytte
Vi tok med tre slitne telefoner til Ericsson i Asker og fikk en rask demonstrasjon av hvordan det hele gjøres. Med redskaper som minnet mest om barberblader ble telefonen nærmest brutt opp. Deretter ble tastatur, volumknapp og mikrofonkontakt tatt vare på, mens resten av fronten gikk i søpla.

Så ble mikrofonledningen pirket på plass i en ny front, før telefondoktoren smokket det hele sammen og erklærte pasienten for frisk.

Hele seansen med tre telefoner tok ikke mer enn et kvarters tid, og samtlige telefoner fremstod som nye, uten så mye som en ripe i fasaden.

Omfattende problem
Det er ukart hvor mange telefoner som har denne svakheten, men etter det ITavisen.no får opplyst skal det være et betydelig antall. Hva det vil koste Ericsson å bytte ut alle gamle fronter er heller ikke kjent.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse