Moe Gustavsen Terje

Annonse


Når kommer UMTS?

Moe Gustavsen TerjeTeleoperatørene mener det haster med å starte byggingen av det tredje generasjons mobilnett.

Teleoperatørene tripper. De ønsker alle at konsesjonene for UMTS skal utlyses men nå er saken på vent i det politiske system.

Tele-Norge har uttrykt bekymring over at konsesjonene for tredje generasjons mobilnett fremdeles ikke er utlyst, og ingen har noe svar på når dette skal skje.

– Tregheten er bekymringsverdig
I forrige uke uttalte Ole Edvard Thygesen, adm. dir. i Telenor Nett, at tregheten var bekymringsverdig, og at UMTS-lisensene allerede burde vært utdelt.

Annonse
– Det burde snarest mulig avgjøres hvem som får konsesjonene. Hvis Norge fremdeles skal kunne være i forkant når det gjelder utviklingen innen mobil telekommunikasjon, må vi komme i gang med byggingen av UMTS, uttalte Thygesen.

Forutsetningene for at saken skulle gå smertefritt og raskt i systemet var tilstede.

Post- og teletilsynet var tidlig ute med sin rapport, og leverte denne til Samferdselsdepartmentet allerede i fjor sommer. Rapporten tok for seg rammevilkårene, og Post og Teletilsynet anbefalte blant annet at fire konsesjoner skulle lyses ut. Samferdselsdepartementet støttet denne anbefalingen.

Oversendt til Stortinget
Eva Hildrum, ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet, kan opplyse at Stortingsmelding 24 som omhandler UMTS er oversendt til Stortinget, der den ligger hos Samferdselskomiteen.

Samferdselsdepartementet tar sikte på å lyse ut konsesjonene så snart saken er ferdig behandlet i Stortinget og håpet er konsesjonstildeling på sensommeren år 2000.

Ingen lovnader kan gis
Eirin Fallet (Ap), i Samferdelskomiteen kan ikke love noen fortgang i saken.

– Ingenting er avgitt, sier Fallet. Hun forteller at den nye regjeringen nå må ta stilling til om de støtter meldingen før den kan bli behandlet.

Den nye regjeringen må nå vurdere om meldingen fremdeles skal avgis i sin nåværende form, og i verste fall kan regjeringen trekke meldingen tilbake.

Fallet ønsker ikke å uttale seg om komiteens arbeid hittil, eller om utsiktene for at en snarlig avklaring kommer.

Telenor-mann som minister
Den nye samferdselsministeren, Terje Moe Gustavsen, kommer fra stillingen som strategidirektør i Telenor. En rekke teleoperatør uttalte etter utnevnelsen fordelene ved at en bransjens mann ble satt i posisjonen.

Om Moe Gustavsen vil legge noe press på fortgang er uvisst. Samferdselsministeren var mandag ikke tilgjengelig for en kommentar.

Hva gir UMTS?
UMTS vil kunne tilby en vesentlig høyere overføringshastighet enn dagens systemer for mobilkommunikasjon, og vil kunne åpne for en rekke nye teletjenester, som for eksempel multimedietjenester der bilde, tekst, tale og video kan kombineres.

UMTS står for Universal Mobile Telecommunications System og er en felles europeisk standard for et tredje generasjon system for mobilkommunikasjon.

Spesifikasjonene for første fase av UMTS ventes å bli ferdigstilt i løpet av høsten 1999, hvilket betyr at produksjon av utstyr og kommersiell drift kan ta til rundt år 2002. UMTS er et nytt system i forhold til det eksisterende GSM-systemet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse