Annonse


AC oppretter venturefond

Konsulentselskapet Andersen Consulting har besluttet å opprette et venture- fond, der verdistigningen vil være øremerket de ansatte.

– De ansatte hos oss vil med dette tiltaket få kompensasjonsordninger som ikke står noe tilbake for det nystartede og umodne internett-selskaper kan gi, heter det i en pressemelding fra markedsdirektør Bjørn Boberg..

I inneværende år vil selskapet investere til sammen 200 millioner dollar i to slike fond. Intensjonen er å opprette et nytt ansattefond på 100 millioner dollar hvert år.

– De ansatte i Andersen Consulting vil få en unik anledning til å få del i en verdistigning som normalt bare større investorer får ta del i, sier Boberg i pressemeldingen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse