Motorola T2288

Annonse


Motorola-kamp for Norden

Motorola T2288I fjor ledet Nokia mobilkampen med å ha hele 26,9 prosent av verdensmarkedet. Motorola lå relativt langt etter – på 2. plass med å ha 16,9 prosent av mobilmarkedet (tall fra Dataquest). Men dette styrkeforholdet vil amerikanerne endre på.

– Norden er sammen med Japan de områdene i verden som er kommet lengst innen trådløs databehandling og mobilt Internett. Motorola skal styrke sin tilstedeværelse i Norden. Vi trenger å være i deres (red. anmerk: Ericsson og Nokia) bakgård, for å lære, sier visepresident Janiece S. Webb i Motorola Personal Networks Group.

Dra i gang
Motorolas utviklingssenter skal bane veien for nye programmer til WAP-telefoner, lommedatamaskiner og andre mobile dataterminaler. Senteret skal ligge i nær tilknytning til universitetsmiljøet i Karlskrona, men vil og ha kontorer i midten av finanshovedstaden Stockholm.

Senteret skal både selv og hjelpe andre med å utvikle ny mobil programvare, Java og lignende, for mobiltelefoner og lommedatamaskiner/personlige digitale assistenter.

Annonse
Sverige foran
Motorola sier de valgte Sverige som åsted for sitt første av totalt åtte utviklingssentre fordi de mener svenskene har et større IT-miljø enn Norge når det gjelder utvikling av mobilt Internett. Fra juli skal 30 personer være i sving på Motorolas utviklingssenter.

– Vi hadde allerede en sterk tilstedeværelse i Sverige. Men det er et pluss at det finnes universiteter her som faktisk utdanner sertifiserte kandidater inne WAP, sier Webb

Ringvirkninger for Norge
Anna Rolén, adm. direktør for Motorola Network Solutions i Norden og Baltikum, mener likevel at dette utviklingssentret vil få ringvirkninger inn i Norge.

Hun opplyser at de vil styrke den norske Motorola-staben med et titalls personer, og at norske selskap også vil bli invitert til et samarbeide når det gjelder utvikling av applikasjoner for både dagens og fremtidens mobile Internett-terminaler.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse