Annonse


Orkla ga bud på GiBud

GiBud hevder at antall brukere av tjenesten har økt med 40 prosent bare i år. Antall ting til salgs skal være tredoblet i samme tidsrom.

Selskapet hevder å være største norskeide aktør med auksjoner for privatpersoner på Internett.

På eiersiden
Styret i GiBud har vedtatt å rette en emisjon mot Orkla Media på åtte millioner. Det gir Orkla en eierandel på 22,5 prosent i selskapet.

Europa
I begynnelsen av år 2000 økte GiBud bemanningen og la opp til etablering i resten av Skandinavia. Med Orkla Media bak seg vil det også bli lagt planer for satsing i resten av Europa.

– GiBud skal være en av de ledende aktørene i dette markedet i årene fremover. Orkla Medias nettverk og brede erfaring fra Internett-bransjen vil bidra til å styrke selskapets posisjonering og bidra til etablering i andre land, sier daglig leder Pål S. Anthonsen i GiBud.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse