- -

Annonse


Ny eier for Telenor

- -Det betyr at den nye samferdselsministeren, Terje Moe Gustavsen, som kommer till statsrådsposten fra en direktørstilling i Telenor, ikke får ansvaret for å deprivatisere sin tidligere arbeidsgiver.

Grete Knudsen får rollen som koordinator av Stoltenberg-regjeringens IT-politikk, men hun kunne fredag ikke svare på om hele telepolitikken, hvor det i de nærmeste årene skal fattes en rekke viktige beslutninger, overføres til hennes departement.

Trekker intet
Knudsen vil ikke trekke tilbake noen av de meldinger Bondevik-regjeringenhar sendt til Stortinget og lover full fart fremover.

Bondevik-regjeringen ble enig om børsnotering av Telenor som et ledd i budsjettforliket med Høyre og Fremskrittspartiet.

Annonse
Delprivatiseringen har derfor flertall i Stortinget, selv om det er delte meninger iArbeiderpartiet.

“Superminister”
Den nye næringsministeren, som overlot sin statsrådstol til Lars Sponheimhøsten 1997, nøler ikke med å betegne sitt departement som et “superdepartement”, på linje med Bjørn Rosengrens svenske næringsdepartement.

Foruten næringspolitikk, handelspolitikk og IT-politikk vil også en del av forskningspolitikken overføres til Knudsens departement.

– Vi har også ansvaret for forholdet til Verdens Handelsorganisasjon (WTO) ogEØS, som berører stadig mer av næringsvirksomheten over hele landet, sierStoltenbergs “superminister”.

Ingen IT-novise
– Dette blir et fremtidsrettet departement, og derfor må vil legge mer av forskningsdelen og IKT-oppgavene under dette departementet, sier Knudsen.

– En viktig oppgave blir å legge til rette for kunnskapsbasert næring over hele landet, sier Knudsen.

– Vår nye IT-minister bedyrer at hun ikke er noen IT-novise.
– Jeg har PC medInternett hjemme, og bruker den både til nyheter og e-post og annet, sier hun.

Knudsen får forøvrig Thorbjørn Jaglands tidligere stabsjef Britt Schultz medseg i departementsledelsen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse