Annonse


Nettsuksess for barneklær

Det er eier Jannecke Riisøen i det vesle familieforetaket Nøstebarn på Nesttun i Bergen som sier dette til Telecom Revy.

Det veletablerte postordrefirmaet har spesialisert seg på miljøriktige tøybleier, baby- og barneklær i ubehandlet ull, og har en innarbeidet kundekrets over hele landet. I september i fjor la firmaet hele varekatalogen ut på Internett.

Nye kunder
Siden den gangen har selskapet skaffet seg 500 internett-kunder. Halvparten av dem har aldri handlet hos Nøstebarn tidligere, ifølge Riisøen.

Barneklærbutikken har gjennomsnittlig økt kundekretsen med 2.000 nye kunder de siste årene.

Annonse
Jul på topp
– Nettsatsningen har vært en suksess. Vi hadde forventet at fem prosent av kundene ville benytte denne handlemåten. Så viste det seg at i toppsesongen, like før jul, kom inntil 20 av de rundt 60 daglige bestillingene inn via Internett.

Jevnt over skjer nå hver femte bestilling elektronisk, sier den tidligere EDB-ingeniøren som sa farvel til bankverden for å fortsette driften av familiens postordrefirma.

Service
Hvor mye netthandelen betyr for omsetningen, tør Riisøen foreløpig ikke si noe om. Sannsynligvis representerer de bestillingene som kommer inn på denne måten gjennomsnittet også i ordrebeløp.

Nøstebarn solgte i fjor miljøriktig barnetøy for 4,5 millioner kroner. Driften gikk med overskudd, men hvor stort det var, vil Riisøen ikke si.

Viktigere er det at både innehaver og kunder opplever det som om kundeservicen er blitt bedre. Eieren og de to ansatte slipper nå unna en stor del av telefonbestillingene i arbeidstiden. Isteden får de bedre tid til å drive veiledning overfor usikre spebarnsmødre.

Markedsføring
– Bare ubetydelige summer har så langt gått med til å markedsføre netthandeltilbudet, hevder innehaveren.

Nettbutikken ble etablert omtrent samtidig som fjorårets produktkatalog ble sendt ut til den etablerte kundekretsen. En begivenhet som ble ledsaget av helsides annonser i en håndfull nøye utvalgte publikasjoner spesielt rettet mot mor og barn.

Både i katalogen og i annonsene ble det gjort tydelig oppmerksom på at bestillingene nå kunne utføres også via nettet. I tillegg annonserer firmaet på en hjemmeside beregnet for mor og barn, ifølge innehaveren.

Ikke for ukeblad
– Det virker som om internettbrukerne er mer bevisste på å bruke miljøriktig barnetøy enn lesere av en del andre typer publikasjoner. Ukebladleserne når vi for eksempel bare i svært liten grad, sier Riisøen.

– Når vi er tidlig ute med å etablere et slikt tilbud, var det langt på vei som en respons på forespørsler fra våre kunder. De sa tydelig fra at de ønsket seg et slikt servicetilbud, sier hun.

– Verre for nyetablerte
– Det at vi var en etablert butikk før vi valgte å satse på nettet er nok ellers viktigste grunnen til at vi har lykkes så bra. En nyetablert butikk ville nok hatt større vansker med å gå på nett, hevder Riisøen.

Både kundekrets og leverandørnett er innarbeidet. Firmaet har dessuten en papirbasert varekatalog med informasjon om de 500 lagerførte artiklene, bygget opp over mange år. Her finnes bilder av produktene, med produktinformasjon, varenummer, størrelser og farger.

Å få katalogen lagt ut på nettet viste seg å være en forholdsvis enkel oppgave, sier innehaveren.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse