Deskill

Annonse


Hacker-protest mot datasnok

DeskillOrdet hacker er betent, og brukes på forskjellig måte. Og bruken av ordet vekker strid. Flere protesterer mot at ordet ”hacking” brukes i forbindelse med datakriminalitet.
ITavisen har sett litt nærmere på bruken av begrepet.

– Det ordet vi foreslår at skal brukes for hacker er datasnok, forteller rådgiver Vigleik Leira i Norsk Språkråd.

Protesterer
Men ikke alle er enige i at ordet hacker har et negativt innhold.
En leser skrev til ITavisen: – Er det noen hos dere som egentlig vet hva en ”hacker” er. Det mente han at avisen ikke gjorde, og hevdet at en hacker var:

En person som liker å lære absolutt alt om datasystemer, og gjennom dyktig programmering får systemer til å yte maksimalt, eller en guru eller ekspert på programmering.

Annonse
Leseren hevdet at en hacker ikke ville ha glede av å bryte seg inn i systemer, fordi vedkommende allerede visste alt om det. Andre som har protestert på bruken av ordet i negativ sammenheng er ikke like skråsikre på dette området.

Kriminalitet og kunnskap
Begrepet ”hacker” blir brukt på to måter, både om de kriminelle og om dataentusiastene.

– I dataordboka blir en hacker forklart som en datamaskinentusiast som bruker sine kunnskaper for å få uautorisert tilgang til maskiner, forklarer Leira.

Avisenes dekning av en ung ”hacker” i Vestfold, som det er skrevet mye om i forbindelse med at kopibeskyttelsen på DVD-plater ble knekket, har gitt Norsk Språkråd mer stoff om hvordan ordet brukes.

Datafikling
Ytterligere usikkerhet blir det når verbet ”hacke” brukes helt vanlig om å finne feil i program.

Ser en på engelsk og amerikansk bruk av ordet er det tydelig at de positive verdiene i ordet er svekket.

– Er de publikums tjenere, eller ondskapsfulle kriminelle? Det kommer an på hvilken side av PC’en du sitter, heter det i den amerikanske tjenesten TechWeb. Nettavisen slår fast at ordet er blitt mer knyttet til kriminell virksomhet.

Sammenblanding
– Hacker referer her til den originale definisjonen av ordet, og ikke hvordan media bruker ordet, heter det på nettsiden ”Hackers toolbox”. På siden er det linker for nedlasting av program som ni av ti dataadministratorer ikke setter pris på.

Kreativitet
Nettpiraten Jolly Roger hevder i sin introduksjon til hacking at en vanlig oppfatning er at begrepene hacker og hacking kommer fra det kreative datamiljøet på amerikanske MIT på sekstitallet.

– En hack er en skribent som hamrer på skrivemaskinen inntil historien er ferdig.
Derfor mener Jolly Roger at en hacker er en som hamrer på tastaturet inntil han finner et passord som virker.

En annen av ITavisens lesere mener at en hacker er en person med kunnskap, som leter med en metode, mens en ”cracker” er en person som bare hamrer på tastaturet i håp om å finne et passord som virker.

Hærverk
Går en til hjemmesiden Hackernews, som har en relativt objektiv dekning av verden, sett fra de selvutnevnte hackernes side, så finner en ingen definisjon av begrepet.
Derimot finner en arkiv over sider det er begått datainnbrudd på, og en løpende dekning av forskjellige myndigheters reaksjoner på ”hacking” og vanlig datakriminalitet.

Men om det stadig diskuteres hva en ”hacker” er, så er det enighet om at ”cracker” er hackerens ondskapsfulle slektning. En ”cracker” er en person som bryter seg inn og kopierer, endrer, eller sletter informasjon. Det er også klart at ordene ”hacker” og ”cracker” sammenblandes ofte.

Forandrer valør
Bruken av ordene henger sammen med bruk av engelsk og amerikansk som fagspråk. Det er en vanlig observasjon blant språkforskere at begrep forandrer mening forskjellig i forskjellige varianter av språket. Det kan bety at ”hacking” er mer ”kriminelt belastet” i amerikansk språkbruk, enn i norsk.

Revansj
– Mange datafolk som gjerne ser at det blir brukt norsk, mens andre holder seg til engelsk.
De anglomane vinner noen seire, men ikke alle. Det var en vits i Computerworld for noen år siden. Den gikk på at Norsk Språkråd har bestemt at ”Internet” skal staves Internett, og Internett har bestemt at språkrådet skal staves sprakradet, forteller Språkrådets Vigleik Leira.

Mer stoff om hacking finnes mange steder på Internett. Se blant annet denne idylliske oppskriften på å bli en hacker, eller leswww.hackernews.com for å se på noen av de mer seriøse hackernes egenpresentasjon.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse