Deskill

Annonse


Svenskene takker yaTack

Deskill– I en melding fra Quvist heter det at e-etableringen i Sverige er første skritt for å etablere seg i hele Norden i løpet av år 2000.

Etter planene skal tjenesten etableres i Danmark og Finland til høsten. Og om kundetilstrømningen blir som forventet i Norden, så vil yaTack også satse i de baltiske landene.

Rask vekst
Når prosessen starter i Sverige er på grunn av at landet har Europas høyeste Internettpenetrasjon, og det høyeste folketallet i Norden.

yaTack startet opp med auksjonshus i Sverige 14.februar. Til tross for et foreløpig beskjedent vareutvalg har yaTack.se et kundegrunnlag på 31 000 medlemmer. 25 000 av disse kommer fra oppkjøpet av nettselskapet 24IT.

Det amerikanske analyseselskapet Jupiter Communications hevder i en rapport om det Nordiske markedet at det vil være i overkant av 3 millioner i Sverige som shopper online i løpet av 2003. Dette tallet ligger langt over de tre andre nordiske landene.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse