Annonse


Håndfri-forbud betyr lite

– Loven er et tiltak som ikke vil ha så stor effekt. Det er marginal forskjell mellom håndholdt og fastmontert, mener Tore Vaaje.

Positiv til loven
Vaaje presiserer at Gjensidige ikke er i mot den nye loven. Tvert i mot – det er positivt. Han mener imidlertid at bruk av mobiltelefon i bil generelt er negativt. Det er samtalefasen som er farlig.

– Når sjåføren snakker i telefonen mister han konsentrasjonen mot det som er viktig, nemlig veien. Det beste er å begrense bruken eller aller helst slå av mobilen. Har man mulighet til å styre bruken selv bør man stoppe bilen før man starter praten.

Fra og med 15. mars er det altså forbudt å bruke mobiltelefon i bil, med mindre telefonen er fastmontert. Brudd på loven straffes av myndighetene med en bot på 500 kroner.

Annonse
Ikke automatisk avkorting
For forsikringstakere medfører ikke et brudd på loven en automatisk avkorting av forsikringssummen.

– Det kan være snakk om en viss prosent avkorting hvis ulykken opplagt har en sammenheng med bruk av mobiltelefonen. Men vi har ingen hjemmel i loven for automatisk å avkorte premien ved en ulykke om føreren ikke har håndfriutstyr. Det må være en årsakssammenheng, sier Tore Vaaje til ITavisen.

– Unngå mobilbruk
Det finnes selvfølgelig enkelttilfeller der det opplagt er en sammenheng mellom mobilbruk og en ulykke. Men det er også ulykker som er verre å finne årsaken til.

Vaaje mener at håndfritt utstyr i bil ikke nødvendigvis betyr færre ulykker. Han oppfordrer heller bilførere til å unngå å bruke mobiltelefonen mens de kjører.

– Det er en uting at sjåfører bruker konsentrasjonen til for eksempel å taste inn åtte siffer. En annen sak er at de bør unngå vanskelige samtaler og diskusjoner mens de kjører, sier Tore Vaaje, trafikksikkerhetsforsker i Gjensidige.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse