Annonse


Nett suksess for små bedrifter

Enkelte småbedrifter kan faktisk overgå sine langt større konkurrenter, konkluderer rapportene.

Kreativitet
Småbedrifter er ofte i stand til å ta beslutninger langt raskere og mer kreativt enn sine store konkurrenter, hevder rapporten fra IDC, som er gjort på oppdrag fra det amerikanske IT-selskapet Cisco.

Endringene presses frem av økt internasjonal konkurranse, jakt på nye markeder og økt interesse fra teknologi-leverandører, viser rapportene.

En av syv SMBer – omtrent 100.000 europeiske bedrifter – bruker allerede nettet for å selge varer, kutte kostnader og tilby tjenester, viser tallene fra IDCs undersøkelse. Marginene dobles ofte ved å ta i bruk nettet, hevder IDC.

Annonse


Tredobling
Innen 2005 vil SMB-markedet stå for 70 prosent av markedet for Internett-tjenester og 70 prosent for veksten innen IT-relaterte inntekter, viser en annen rapport fra britiske Analysys. IT-inntekter vil tredobles fra 80 milliarder kroner i dag til 240 milliarder innen 2005, tror analysebyrået.

– Storbedriftsmarkedet innen IT er mettet. Tjenesteleverandører kommer til å jage SMBer. Marginene er langt høyere fordi det er et relativt uoppdaget marked, hevder Analysys-rådgiver Margaret Hopkins ovenfor Financial Times.

(Origo)

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse