Annonse


Svenske wappere får mange millioner

Citikey har laget en løsning med søkbare kartopplysninger for WAP-telefoner og håndholdte PC-er. Nå skal selskapet i gang med nye tjenester.

Nye stedstjenester

Det er de tre store selskapene Crescendo Ventures, Atlas Venture og Kennet Capital som til sammen legger inn 100 millioner kroner i Citikey.

Ifølge det svenske fagtidsskriftet Mobil skal Citikey bruke pengene til å utvikle nye stedstjenester for et titals nye steder i Sverige. Per i dag har selskapet utviklet en karttjeneste for Stockholm.

Fersk kapital og utvikling av nye tjenester medfører at Citikey skal ansette 50 nye personer.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse