Annonse


Rendyrket nettfusjon

Det gjør Visma gjennom å fusjonere med Morell Software AS, Morell Utvikling AS, Info-expert AS og IntraView AS.

Forretningsideen til det nye selskapet er å utvikle løsninger og tjenester som gjør at kundene kan utnytte mulighetene innen Internett og e-commerce, heter det i en pressemelding fra Visma.

Det nye selskapet vil fokusere på standardløsninger innen e-commerce, e-procurement og web-basert kundesystemer (CRM – Customer Relationship Management) som via egne konsulenter og partnere tilpasses kundespesifikke behov.

Selskapets hovedkunder vil søkes innen bank-, finans- og tjenesteytende næringer samt offentlig sektor. Produktutvikling skal være en sentral del av selskapets virksomhet.

Det nye selskapet har ca. 90 ansatte.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse