Annonse


Office System henter 16 millioner

Plasseringen er basert på styrefullmakt gitt i ekstraordinær generalforsamling den 22. desember 1999.

Plasseringen utgjør totalt 16 millioner kroner og er foretatt av Carnegie ASA rettet mot institusjonelle og private investorer.

Emisjonen er gjennomført for å gi økt finansiell styrke mot satsningen konsernet har lagt opp til i sin Internett og ASP – satsning.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse