Annonse


Drøyer med WAP-posisjonering i Norge

Posisjoneringstjenesten fra Telenor Mobil er noe som kommer når det norske selskapet anser kvaliteten på nøyaktigheten og de tekniske systemene som gode nok.

Konsernet Telenor har gjennom Telenor Satellite and Tracking allerede lansert GSM-posisjonering i Irland i samarbeid med Cellpoint.

Kart og SMS

Tjenesten som lanseres i Sverige er et tillegg til en flåtestyringsløsning Tele2Mobile allerede har. Når man gjør et søk på PC, får man opp et kart med mobiltelefonens posisjon merket med en sirkel.

Med den nye løsningen fra Tele2Mobile og Cellpoint får man en SMS på WAP-telefonen som inneholder en geografisk forklaring, for eksempel Globen, skriver det svenske fagtidsskriftet Mobil.

Annonse
Ble skrinlagt

– Vi vil ikke utelukke posisjoneringstjenester. Det finnes mange system som kan integreres i våre systemer. For et par år siden utviklet Telenor Mobil selv et tilsvarende system, men det ble skrinlagt, sier Brage Bjøntegaard som jobber med produkt- og forretningsutvikling i Telenor Mobil til Wapland.no.

Bjøntegaard ønsker ikke å gå i detaljer omkring når Telenor eventuelt kommer med posisjoneringstjeneste for WAP. Samtidig gjør han oppmerksom på at Telenor Mobil allerede leverer flere typer bedriftsløsninger som kombinerer GSM og GPS.

Bedre nøyaktighet

Disse systemene opererer med en langt bedre nøyaktighet enn dagens rene GSM systemer. Dette er av stor betydning for profesjonelle kunder.

– Vi jobber med svært mange produktutviklingsprosjekt for tiden. De løsningene som benyttes for posisjonering ved hjelp av GSM er i dag ikke 100 prosent teknisk modne, sier han.

– Et av de fundamentale problemene er at det er vanskelig å finne gode kommersielle løsninger før nøyaktigheten på posisjoneringen kommer ned mot +/- 100 meter og helst enda bedre. Dette krever teknologiske løsninger som enda ikke er klare, men som vi håper vil bli tilgjengelig i løpet av et par års tid.

Samtidig som leverandørene jobber med å utvikle teknologien står flere spørsmål rundt personvernet fortsatt uavklart. Dette er et viktig tema i standardiseringen av posisjonering for WAP.

Begrenset suksess

Bjøntegaard sier til Wapland.no at han tror den løsningen som nå lanseres i Sverige isolert sett vil ha begrenset kommersiell suksess.

– Det blir svært interessant å følge Tele2 og Cellpoint i dette pilotprosjektet, men det er liten tvil om at store aktører som for eksempel Nokia, Ericsson, Motorola og outsideren Cambridge Positioning Systems jobber med teknologier som vil gi langt bedre nøyaktighet og kortere responstid, sier Brage Bjøntegaard.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse