Gates, Bill (smiler)

Annonse


Bill er statens mann

Gates, Bill (smiler)

Statskonsult offentliggjorde onsdag rapporten ”IT i Staten”, som tar for seg bruken av IT i den norske statsforvaltning.

Kostnaden per IT-bruker har økt dramatisk siden 1994. I samme perioden har stadig flere statlige virksomheter tatt i bruk Microsoft-produkter.

Gigant som vokser
På tekstbehandlingssiden er MS Word nærmest enerådende. Hele 96 prosent bruker i dag MS Word i, mens det kun var 68 prosent brukere i 1995. Innen saksbehandling benytter 47 prosent MS Office.

Annonse


Windows NT har fått en dominerende stilling som operativsystem på tjenermaskin. Det er ni av ti virksomheter som benytter Windows NT. Andelen synker imidlertid til 42 prosent hvis vi ser på antallet PC-er som benytter Windows NT som operativsystem

Prosjektleder Torbjørn Karlsen kunne opplyse at staten nå skal se på bruken av åpen programvare, og undersøke hvorvidt det er hensiktsmessig at Staten bytter operativsystem.

En kvelende hånd
Øystein Djupedal (SV) kastet seg i forrige uke inn i debatten om bruk av Microsoft, og gjorde seg til talsmann for operativsystemet Linux.

– Bill Gates har en klam, kvelende hånd over vår hverdag, sier Djupedal til ITavisen. Djupedal ønsker at norsk statsadministrasjon og skole skal bruke åpne kildesystemer som Linux, og er overbevist om at dette er best både i et økonomisk og demokratisk perspektiv.

Selv om den norske stat har økt sin bruk av Microsoft-produkter, har det i en rekke andre land vært en omvendt utvikling. Der har stadig flere gått vekk fra Microsoft-produktene, og satset på løsninger og tjenere som ikke har sitt utspring i gigantkonsernet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse