Illustrasjon

Annonse


Sensurerer porno og sport

IllustrasjonBrannmurene kan settes opp til å abonnere på CyberNOT-filtre, i tillegg til at det er mulig å selv definere sider som det ikke er anledning til å besøke.

Ferske fotballnyheter
– Vi har opplevd tilfeller der loggen på brannmuren har vist at de ansatte bruker mye av kapasiteten på linjene til å holde seg oppdatert på sportsnyheter. Derfor er det enkelte som stenger tilgangen til eksempelvis VG og Dagbladet på nettet i arbeidstiden.

Det er nemlig mulig å sette opp filtre som stenger tilgangen i enkelte tidsrom, forteller Ole Petter Vik, daglig leder i Connect.

Skoler
Vik forteller at CyberNOT-abonnementene i stor grad benyttes av offentlige institusjoner som skoler og biblioteker. De ønsker å beskytte sine brukere mot en del av informasjonen på web.

Ferske sperrelister
– CyberNOT er en amerikansk organisasjon, med representanter fra ulike kulturer, religioner og næringslivet. De oppdaterer ukentlig sine kategoriserte lister over web-steder, slik at brannmuren hele tiden kan være oppdatert, sier han. Det typiske å stenge tilgangen til er porno, rasistiske siter, gambling, narkotika, oppskrifter på terror og mulighet til nedlastning av musikk.

Men det er ikke bare omverdenen brannmuren kan styre tilgangen til. Vik forteller at mange organisasjoner benytter brannmuren til å skille ulike deler av nettet fra hverandre, eksempelvis læreres og elevers nett i skolene.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse