Vigtel, Per Morten (ny)

Annonse


IT Fornebu jakter penger

Vigtel, Per Morten (ny)– Det er klart vi er kjempefornøyd nå. Det er akkurat fire år og to måneder siden vi begynte arbeidet med IT-Fornebu, sier Vigtel til Telecom Revy

Neste steg
– Det neste skrittet for oss nå er kapitalisering av selskapet og overtakelse av eiendommene på Fornebu. Så er det å finne leietakere.

– Vi har en rekke intensjonsavtaler med ulike aktører som skal følges opp. En av de viktigste er avtalen om fusjon med Forskningsparken. I tillegg er det en rekke avtaler med utenlandske selskaper som ønsker å komme inn på Fornebu, med universiteter og å følge opp avtalene med regionale sentra i Norge, ramser Vigtel opp når vi spør hvilke arbeidsoppgaver som venter.

Leietakere i kø
Leietakerne som skal inn i den ekstisterende og kommende bygningsmassen på Fornebu er først og fremst Telenor, som vil være motoren for det som skal skje av nyskapende IT-virksomhet i IT-Fornebu-regi.

Annonse
Handelshøyskolen BI (Bedriftsøkonomisk Institutt) har meldt interesse for å flytte fra Sandvika til Fornebu, det skal opprettes avtaler med NTNU og Universitetet i Oslo, for å nevne noen kommende aktører.

Lønnsomt?
– Vi ønsker å bruke IT-senteret på Fornebu til å få i gang virksomhet som kan være lønnsom på europeisk basis og verdensbasis. Da snakker jeg om hele spekteret fra utvikling av nye produkter og tjenester til produksjon og markedsføring, også i samarbeid med utenlandske selskaper, sier Vigtel.

Mer en idé enn et sted
– Vi håper å vise at IT Fornebu er mer en idé enn et sted. Og vi trekker inn hele landet i våre visjoner. Det er måten å organisere det nyskapende arbeidet på som er viktig her, sier Vigtel, som en kommentar til Finansavisredaktøren Trygve Hegnars stadige utfall mot Fornebu-utbyggerne.

Hegnar omtaler dem som milliardærer på jakt etter attraktive eiendommer.

Ikke bare Fornebu
Vigtel presiserer at IT Fornebu også har mange aktiviteter utover de som får plass på det tidligere flyplassområdet.

– Det som er blitt stadig tydeligere i løpet av den tiden som er gått, er at Fornebu-prosjektet ikke lenger er geografisk begrenset til Fornebu. IT Fornebu er isteden en modell for organiseringen av et samspill mellom forskning, utdanning og næringsvirksomhet. Dette samspillet kan foregå både på Fornebu, i Trondheim og mange andre steder, sier Vigtel.

– Det er klart at eiendom er viktig, men det som skal skje av nybygging tar tid. Jeg regner ikke med at vi er igang med byggearbeidet før mot slutten av året. En rekke spørsmål skal avklares med ulike myndigheter i den forbindelse, sier Vigtel.

Henter mer penger
Han viser til at IT Fornebu Technoport allerede er godt i gang med IT Fornebu Multimedia Læring (MML), som driver med nettbasert undervisning.

– Vi går nå i gang med den andre emisjonen i dette selskapet i april. Da skal vi hente inn 100-150 millioner kroner fra investorene som er med oss. De har meldt stor interesse for å være med på arbeidet med å videreutvikle nettet av elektroniske klasserom i hele Norge.

Vigtel har stor tro på miljøet av gründere og IKT-investorer som finansmannen Christen Sveaas tok initiativ til.

– Vi hadde et stiftelsesmøte for dette miljøet i februar, og interessen var svært positiv. Vi fikk med oss grundere som hadde opplevd å bli kjøpt opp av svenske investorer. De ville gjerne hjelpe til for å utvikle de norske investorene slik at det skapes et norskeid IKT-miljø. Deres erfaring er at de svenske IKT-investorene er langt mer aggressive enn de norske. Det mangler kompetanse, og det kan et slikt miljø fra begge sider hjelpe til med å skape, sier Vigtel, som vil benytte seg av dette miljøet i inkubatorvirksomheten på Fornebu.

Hjelp til oppstart
Hensikten med inkubatorvirksomheten er å sørge for at oppstartselskaper får spesielt billige lokaler, samt hjelp til administrative funksjoner under oppstart. I tillegg kommer selvsagt rådgivning og tilgang til investorer som er innrettet på nettopp å finansiere slike selskaper.

35 millioner kroner skal brukes til slik veksthusvirksomhet for nye IT-selskaper.

– SIVA viktige
Vigtel håper intensjonsavtalen med SIVA blir fulgt opp, selv om dette ble et hett tema i den parlamentariske striden mellom Stortinget og Regjeringen.

– SIVA-avtalen skulle bidra til å knytte vår satsing opp mot de regionale miljøene i Norge, og det er svært viktig for at vi skal få en vellykket satsing på nyskapning innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi i Norge, sier han.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse