UPC Logo

Annonse


UPC kjøper ElTele Østfold og Vestfold

UPC Logo

Virksomheten i de to ElTele-selskapene videreføres ogvidereutvikles med UPC som eier.

– UPC tar med dette oppkjøpet et viktigskritt videre i sin satsning på TV-, telefoni-, data- og Internett-tjenester mot bedriftsmarkedet, heter det i en melding fra selskapet.

ElTele Østfold og Vestfold har ca. 300 km fiber og omlag 125 bedriftskunder.UPC betalte 320 millioner kroner for samtlige aksjer i selskapene.

Annonse


– ElTele Østfold og Vestfold og UPC utfyller hverandre både når det gjelderprodukter, kompetanse og organisasjon. ElTele selskapene har bygd opp bredkompetanse innen verdiøkende bredbåndstjenester til bedrifter og detoffentlige.

– For UPC betyr dette at vi kommer raskere i gang med vår satsningmot bedriftsmarkedet i Østfold, Vestfold, Telemark og Buskerud, sier LarsHelgerud Andersen, adm. dir.og styreformann i UPC Norge.

– I UPC kan vi gi et bedre tilbud til regionale kunder som har nasjonale oginternasjonale kommunikasjonsbehov. Samtidig ser vi potensialet for vårekonkurransedyktige løsninger i et større geografisk marked.

Avtalen med UPCgir det beste grunnlaget for å videreutvikle de verdier og den kompetansensom er bygd opp i ElTele Østfold og Vestfold, sier Runar Hansesætre, adm.dir. i ElTele Østfold.

UPC lanserte i februar i år en bedriftsportefølje med bredbånds-Internett-, -data- og telefoni-tjenester.

ElTele Østfold
Selskapet ble etablert i mai 1997. Selskapet har i dag 37 ansatteinnenfor salg, leveranse, drift og utvikling av tjenester motbedriftsmarkedet i Østfold. Dette er tjenester som høyhastighets IP-nett,Internett og driftstjenester (ASP).

Siden 1998 og frem til i dag har ElTele Østfold bygd ut et modernebredbåndsnett basert på fiberoptikk, SDH, ATM og IP-teknologi i Østfold medutgangspunkt i eiernes eksisterende ledningsnett, rør og andre føringsveier.

Nettet omfatter hele Østfold inklusive transittforbindelse gjennom Østfoldtil Sverige.

Selskapet tilbyr i dag tjenester på bedriftsmarkedet innen leide samband,bredbåndstranmisjon, Internett (ISP) og IP-tjenester som telefoni og video,

IT driftstjenester (ASP), og systemintegrerte dataløsninger.

Selskapet samarbeider med Netcom, hvor Netcom kan leie forbindelser til sinekunder i ElTele Østfolds aksessnett. ElTele Østfold kan også selge Netcomsine bedriftsnettjenester i sitt område.

ElTele Vestfold
Selskapet startet sin virksomhet høsten 99 og leverer de sammetjenester som Eltele Østfold. Selskapet har som markedsområde Vestfold,Telemark og Buskerud.

Selskapet har i dag 9 ansatte. Det ergjennomført flere større leveranser, spesielt til offentlig virksomhet.

UPC
UPC Norge er en del av et av Europas mest moderne og fremtidsrettedeselskaper innen bredbånds-kommunikasjon. UPC Norge leverer TV, telefoni ogInternett, og er i dag Norges ledende kabel-TV operatør med mer enn 325.000abonnenter.

Selskapet er i gang med en kraftig og ekspansiv ombygging avkabelnettet til et avansert bredbåndsnett for å kunne tilby telefoni ogInternett til privat- og bedriftsmarkedet.

Siden november 1998 har UPC(tidligere Janco Multicom) vært heleid av Europas største privateidebredbåndsselskap – United Pan-Europe Communications.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse