Annonse


Grønt lys for radioaksess

Post- og teletilsynet fordelte tirsdag tillatelser for frekvenser på radioaksess.

På 26 GHz-båndet var det søkt om til sammen tre ganger tilgjengelig kapasitet. På 38 GHz- og i 40 GHz-båndene var det søkt om halvannen ganger tilgjengelig kapasitet.

Post- og teletilsynet valgte å holde 38 GHz-båndet utenfor tildelingen.

Til sammen to nasjonale og fem regionale tillatelser ble gitt.

Annonse


På frekvensbåndet 26 Ghz er det gitt landsdekkende konsesjoner til BroadNet Norge og Formus Communications Norway.

Til sammen en nasjonal tillatelse
Regionale tillatelser er gitt til El Telegruppen. Det gjelder både ElTele Rogaland, ElTele Vest, ElTele Vestfold, ElTele Østfold og ElTele Øst. I følge Post- og teletilsynet er dette tilsammen en nasjonal tillatelse.

På 40 GHz-båndet har NBBL/ OBOS, Tele 2 og Telenor fått tillatelse til å drive i dette frekvensbåndet.

Aktørene har totalt forpliktet seg til å bygge ut i minst 68 tettsteder i Norge de neste fire åra. Dette inkluderer samtlige tettsted med mer enn 15.000 innbyggere.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse