Annonse


Bolig og tele er sant

Seksjonssjef Svein Gudbjørgsrud i Post- og teletilsynet har gitt en meget utradisjonell tillatelse til NBBL/OBOS for at de skal kunne bygge ut og drive med radioaksess.

Det vil bety at beboerne i OBOS-boliger kan både ringe, overføre data og se på digital TV helt uten hjelp fra Telenor.

Ikke strenge krav
NBBL/OBOS har fått tillatelse til å bygge radioaksess på 40 GHz-båndet. De kan i følge tillatelsen begynne fra 1. april. Men i følge PT er det fortsatt lite og dyrt utstyr, og lite ferdig teknologi på dette frekvensområdet, slik at det trolig vil ta tid før utbygging vil skje.

Men så har da PT heller pålagt utbyggerne på 40 GHz-båndet like strenge krav som de på 26 GHz-bådet.Mens sistnevnte aktører må bygge radioaksess for minst 68 tettsteder innen 2004, må de med tillatelse på 40 GHz-båndet bygge ut bare seks av de største byene i Norge (pluss Bodø og Tromsø) innen fem år.

Annonse


Kjøper telekompetanse?
Men NBBL/OBOS har jo ikke akkurat ’dokumentert erfaring og kompentase’, som var to av kriteriene for tildeling?

– De klarer det viktigste kriteriet, som var dekningsforpliktelse. Og teleerfaring og kompetanse er noe som kan kjøpes – og det har NBBL vist gode planer for, sier PTs seksjonssjef.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse