Annonse


Kjøper Stradec for 50 millioner

Avtalen mellom EDB Fundator og aksjonærene i Stradec ble inngått før helgen. Virksomheten overtas med umiddelbar virkning.

Stradec hadde i 1999 33 millioner kroner i omsetning. Resultatet før skatt havnet på 9,8 millioner kroner. Selskapet har 22 ansatte.

Pris avhengig av utvikling
Selskapet skifter navn til EDB Stradec, og fortsetter med samme ledelse. Prisen for selskapet er vel 50 millioner kroner, men med en god utvikling er det muligheter for tillegg i kjøpesummen.

STRADEC er et rådgivningsfirma som arbeider med utvikling og effektivisering av virksomheter. Selskapet tilbyr tjenester innenfor strategi- og forretningsutvikling, prosessforbedringer, prosjektledelse og forretningsmessig utnyttelse av IT.

Kunder er virksomheter innenfor både offentlig og privat sektor

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse