Bondevik, Kjell Magne

Annonse


Bondevik buklander på IT-Fornebu

Bondevik, Kjell Magne

Statsminister Kjell Magne Bondevik må på tirsdag ta stilling til hvordan han skal forholde seg til å bli detaljstyrt av Stortinget i IT-Fornebu-saken. Språkbruken til Høyre-leder Jan Petersen og FrP-leder Carl I. Hagen vil være avgjørende for om Regjeringen blir sittende.

Men Venstre, KrF og Venstre gir svært ulike vurderinger av om det bør stilles kabinettspørsmål i IT-Fornebu-saken, skriver Aftenposten.

Splid internt
Sp sine medlemmer i Regjeringen fremstiller det som en liten sak at næringsministeren nærmest fratas muligheten til å utøve sitt embete, men i Venstre og KrF oppfatter man situasjonen som atskillig mer problematisk.

Annonse


-Jeg vil ikke si noe om kabinettspørsmålet. Men Stortinget går meget langt i å overta Regjeringens oppgaver, uten å ha apparat til å utrede alternativene, sier parlamentarisk leder i Krf, Einar Steensnæs, til Aftenposten. Han påpeker at Stortinget med dette fratas en mulighet til å utøve kritikk og parlamentarisk kontroll.

Åpenbar mistillit
– Det må være svært vanskelig for Sponheim å bli sittende med den åpenbare mistilliten som Ap og FrP nå gir utrykk for, uttalte Ansgar Gabrielsen (H), i Næringskomiteen til IT-avisen i forrige uke. Med et flertall fra Ap og FrP gikk Næringskomiteen da inn for, at det er SIVA som skal ivareta statens eierinteresser på Fornebu og ikke næringsministeren.

Det blir da stortingsflertallet som styrer den videre utviklingen av IT-senteret og ikke Sponheim.

– Rent konstitusjonelt hører ikke dette hjemme i norsk politikk. Det er Regjeringen som skal utøve politikken, mener Gabrielsen, som har vanskelig for å skjønne at næringsministeren og Regjeringen kan bli sittende.

En helt normal sak
– Dette bør ikke være et problem for Regjeringen og jeg ser ingen grunn til at Regjeringen skal gå på denne saken, uttalte Øystein Hedstrøm (FrP), nestleder i Næringskomiteen, til IT-avisen etter Næringskomiteens møte.

FrP-leder Carl I. Hagen er enig i dette. Han kommer i tirsdagens debatt til å gi uttrykk for at dette er en helt normal sak som ikke bør blåses opp.
– Det er ikke uvanlig at Stortinget fatter slike beslutninger om detaljer, sier Hagen til Aftenposten.

Hagen understreker at et regjeringsskifte ikke er ønskelig.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse