Annonse


Smart mobil tar av

Samtidig med utbyggingen av 3. generasjons mobilnett (UMTS), en videre utvikling av Bluetooth og WAP (Wireless Application Protocol), så vil etterspørselen etter såkalte smarte mobiltelefoner ta av for fullt.

40 millioner
I 1999 ble det solgt om lag 150.000 smarte mobiltelefoner, som for eksempel ulike typer kommunikatorer, i Europa. Men høyere båndbredde vil bidra til at salget tar av i løpet av de neste årene.

I 2006 regner det amerikanske analyseselskapet Frost & Sullivan med at det vil være omkring 40 millioner smarte mobiltelefoner i bruk i Europa.

Annonse


Uklare grenser
– Utbredelsen av smarte mobiltelefoner betyr mye mer enn bare et nytt produkt på markedet.

Det vil føre til en helt ny industristruktur hvor grensene mellom telekom og data, produsenter og tjenestetilbydere, operatører og programvareprodusenter vil bli mer og mer uklare, ifølge Rachel Rowe, prosjektleder hos Frost & Sullivan.

Multimedia og e-handelstjenester vil nok være såkalte “killer applications” for smarte mobiltelefoner. Det er disse tjenestene som først og fremst vil bidra til at salget skyter i været.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse