Annonse


Overrasket over Aftenposten

– Aftenposten antyder i dagens utgave at det kan ha forekommet lekkasje fra et børsmedlems side i forbindelse med børsstyrets behandling av Opticoms søknad om opptak på Hovedlisten, heter det i meldingen fra Oslo Børs.

Rask økning
Aftenposten bygger på at aksjene i Opticom steg med 81 prosent fra administrasjonen fikk innstillingen, og til det ble sendt melding om overføring.

Oslo Børs mener det er utelukket at en overføring fra den ene lista til den andre har slått så kraftig ut på kursen som Aftenposten antyder.

Ikke uventet
– Eksempelvis steg Enitel 7,7 prosent da tilsvarende nyhet ble offentliggjort 15. februar i år, mens Opticom steg 15,5 prosent etter at nyheten ble kjent, heter det i meldingen.

Annonse
– Oslo Børs er overrasket over at Aftenposten skaper mistanker om lekkasje på et så svakt grunnlag, og vil presisere at vi ikke har grunn til å tro at fortrolig informasjon om børsstyrets behandling av denne saken kan ha tilflytt uvedkommende.

– Eventuelle lekkasjer av slik karakter vil omgående bli gjenstand for granskning fra børsens side, forsikres det om i en ikke undertegnet pressemelding fra Oslo Børs.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse