Annonse


Data dobler papirforbruket

IT og internett vil stimulere og øke papirforbruket, ble det sagt på Norges Forskningsråds konferanse om skogforskning i Oslo onsdag.

Elektronisk informasjon
-Om et par år vil vi bruke dobbelt så mye papir som vi gjorde i 1980. Spådommene om at IT og internett vil knekke veksten i papirforbruket, vil ikke slå til, hevder visekonsernsjef Bjørn Hägglund i verdens største treforedlingsforetak, Stora Enso.

Usikkert avismarked
Hägglund mener IT og internett vil bare stimulere og øke papirforbruket videre. Men han er usikker på hvor mye avispapir det vil bli nødvendig å produsere i framtiden, ifølge Nationen.

Økt handel over grensene kan også føre til mer bruk av papir. Hägglund mener behovet for papiremballasje vil øke tilsvarende som handelen på Internett vokser.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse