E-handel (tegning)

Annonse


Mind kjøper Exigo

E-handel (tegning)

Nå er det internettkonsulentene i Exigo Network Solutions som må endre designen på visittkortene.

– Oppkjøpet av Exigo er et viktig steg i vår ekspansjon og innebærer at vi styrker vår posisjon innen bank-, reiseliv- og telekombransjen, sier konsernsjef Jörgen Larsson i Mind.

Multimedial
– Minds oppkjøp av Exigo innebærer at Mind øker nisjekunnskapene innen informative og teknisk avanserte web- og multimedialøsninger, heter det i meldingen fra selskapet.

Annonse


Selskapets ulike kundekategorier kompletterer hverandre. Exigos kunder er først og fremst innen tradisjonell industri- og service. Mind utvider nå sin kundekrets med selskaper som Nokia, Microsoft, Citroen, Den Danske Bank, Elfa og Always.

Utvider kraftig
Mind har ekspandert kraftig de siste månedene, og i månedsskiftet etablerte selskapet kontor i Uppsala og Karlstad. I og med oppkjøpet av Exigo økar antallet ansatte i Mind med 26 personer til drøyt 330. Antallet medarbeidere har dermed blitt tredoblet siden i juni i fjor.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse