Annonse


Snart kommer digital underskrift

Nærings- og handelsdepartementets sendte tirsdag utkast til lov om elektroniske signaturer ut på høring. Loven legger til rette for sikker kommunikasjon over Internett.

– Regjeringen arbeider for at elektroniske signaturer skal ha samme gyldighet som den tradisjonelle skriftlige underskriften, heter det i en melding fra departementet.

Sikkerhet
Elektroniske signaturer brukes ved avtaler, ved elektronisk innrapportering og ved elektroniske dokumenter. Dessuten kan signaturene brukes for å sikre betaling over Internett, og kan dermed være viktig for sikker elektronisk handel.

Verifikasjon
Digitale signaturer kan gi raskere saksbehandling. I dag er det en formell usikkerhet ved å sende informasjon over Internett, blant annet fordi man ikke har noen garanti for at den man kommuniserer med er den han eller hun gir seg ut for. Samtidig kan informasjonen endres under veis.

Annonse


Som en vanlig signatur
For å bidra til trygghet og avklaring har loven en bestemmelse om at dersom det er mulig å kommunisere elektronisk og det er krav om underskrift, vil en “kvalifisert elektronisk signatur” alltid oppfylle disse kravene. Dette betyr at en slik elektronisk signatur likestilles med en håndskreven signatur.

Regjeringen arbeider for å legge til rette for elektronisk kommunikasjon. Det såkalte ”kartleggingsprosjektet” har som formål er å fjerne unødvendige hindringer for elektronisk kommunikasjon, og bidra til å åpne for elektronisk kommunikasjon på flest mulig områder.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse