Annonse


Kjøper Avenir og Provida

– For å komplettere Merkantildatas kompetanse innenfor e-business, internett, strategi, management consulting og bankapplikasjoner har Merkantildata kjøpt 39,4% av aksjene i Avenir ASA og 31,4% av aksjene i Provida ASA, heter det i en melding fra Merkantildata.

Merkantildata fremmer også frivillig tilbud på de resterende aksjene

I følge en melding til Oslo Børs har følgende insidere i Avenir godtatt tilbud fra Merkantildata:

 • Konsernsjef Svein Stavelin 169 485 aksjer og 217 216 opsjoner.
 • Konserndirektør marked/salg Jan Haakon Gulbrandsen 122 015 aksjer og 117 132 opsjoner.
 • Styremedlem Ivar Siem gjennom selskapet TI 379 660 aksjer.

  Tilbud
  Merkantildata eide mandag formiddag vel 13.038.488 (39,4 prosent) aksjer i Avenir og 4.244.116 (31,4 prosent) aksjer i Provida.

  Annonse


  Investeringsselskapet Kistefos, med beslektede selskaper og personer, solgte samtlige av sine aksjer i selskapene mandag til Merkantildata.

  Kistefos kjøper seg samtidig inn i Merkantildata med en “betydelig eierandel”, og ønsker styreplass i selskapet for Riulf Rustad. Kjøpet ønskes velkommen av Merkantildata. Det er ukjent hvor stor eierandel det er snakk om.

  Aksjonærer i Avenir og Provida har gitt ugjenkallelige forhåndsaksepter til Merkantildata. Det føret til at selskapet nå har kontroll over 51,4 prosent av aksjene i Avenir, og 53,1 prosent av aksjene i Provida.

  Annonse


  Annonse


 • Annonse


  Annonse


  Annonse