Annonse


Palm med mobil før jul

Så gladnyheten vi fleste har ventet på kom altså på CeBIT 2000. I tillegg til at Palm har lansert den spennende IIIc-modellen, som endelig har fargeskjerm, slapp de også nyheten om at en Palm med GSM-muligheter skulle komme i Europa ”før slutten av kalenderåret.”

Tale eller ikke?

Hvorvidt det er snakk om en kombinert mobiltelefon og PDA (personal digital assistant), som gjør at man kan snakke i den, eller om den bare gir muligheten til å aksessere Internett trådløst var det vanskelig å få noe svar om.

Men sannsynligheten er vel stor for at det blir det andre alternativet. Den amerikanske Palm VII har ikke talemuligheter, og på spørsmål om det var noen planer for å implementere diktafon i Palm-modellene ble det forklart:

Annonse
– Palms filosofi er at vi ikke implementerer teknologi for teknologiens skyld. Den skal fungere uten å ødelegge størrelse og vekt, sa Greg Rhine, vice president, world sales.

Klar teknologi

Så da kan man vel tolke det dit hen at teknologien er ikke helt der for å gjøre dette, men det betyr ikke at Palm har lagt det på hyllen. De pleier bare å holde tett inntil de har teknologien klar.

Men uansett vil det bli en fordel å kunne dra hvor som helst og ha aksess til Internett uten å måtte koble til en ekstern mobiltelefon.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse