Hermansen (glad)

Annonse


Vil ha 30 milliarder

Hermansen (glad)

Men det er ikke aktuelt å skille ut mobil eller Internett i egne foretak, ble det sagt de Telenor la fram sitt resultat for 1999 fredag.

For å kjempe mot de store i det globale telemarkedet, kreves det mye kapital. Selv om Hermansen er optimistisk er det ikke sikkert at investorene er villige til å spytte inn det Hermansen vil ha.

30 milliarder
På spørsmål om emisjonssummen ville bli større eller mindre enn de angivelige 30 milliardene Telia skal hente inn var han først lite villig til å svare. Men etterhvert bekreftet han at beløpet måtte bli i en slik størrelsesorden.

Annonse


Når introduksjonen skjer er fortsatt åpent.

– Det er ikke en dato jeg kjenner til, sa Hermansen på spørsmål om selskapet skal på børs 2. oktober.

Han understreket imidlertid at det ville skje i løpet av året, selv om det kunne skje etter svenskene.

Ingen splitt
Flere store eks-monopolister har vurdert å skille ut deler av virksomheten for børsnotering. Deutche Telekom satser stort på å børsnotere Internett virksomheten T-Online, og har internasjonale ambisjoner.

Hermansen understreket imidlertid at hele Telenor skal samlet på børs, men ville ikke utelukke at planene kan endres i fremtiden.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse