Telenor ill.

Annonse


Historiske tall fra Telenor

Telenor ill.

Regnskapstall viser at Telenor hadde et resultat før skatt i 1999 på 3.314 millioner kroner. Dette er 406 millioner kroner mer enn i 1998, og det beste resultatet i konsernets historie.

Trafikkvekst
Resultatet skyldes i hovedsak stor trafikkvekst og gevinster av salg, heter det i en pressemelding fra selskapet. Veksten i driftsinntektene var på 15,8 prosent.

Telenors driftsresultat i 1999 ble på 4.002 millioner kroner, en økning på 205 millioner kroner fra 1998. Driftsinntektene i 1999 var 33.468 millioner kroner. Det er 15,8 prosent, eller 4.558 millioner kroner mer enn året før.

Annonse


Fusjonskluss
Sammenslåingen og bruddet med Telia preget i stor grad konsernets virksomhet i fjor.

– Vi merket også økt konkurranse i hjemmemarkedet, og gjennomførte betydelige prisreduksjoner. Allikevel kan Telenor vise til sitt beste resultat noensinne. Med et slikt utgangspunkt er jeg ikke i tvil om at vi skal lykkes i vårt videre arbeid, både internasjonalt og hjemme, sier Telenors konsernsjef Tormod Hermansen i pressemeldingen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse