Annonse


EDB tok Fellesdata

EDB Business Partner kom i går med et nytt tilbud på aksjene i Fellesdata. Det nye tilbud priser 100 prosent av aksjene til 2.480 milliarder.

Tidligere i uka fikk selskapet anbefalt sitt bud på to milliarder av styret i Fellesdata. Merkantildata kom etter det inn med et høyere bud.

450 millioner av kjøpssummen lånes av selgende aksjonærer.

Over grensa
Hittil har EDB fått godkjent sitt tilbud av aksjonærer som eier 79,35 prosent av Fellesdata. Det opprinnelige tilbudet hadde som betingelse at kjøpet skulle godttas av minst 67 prosent av aksjene.

– EDB Business Partner ASA vil etter styrets og ledelsens vurdering være en riktig og god industriell eier av Fellesdata AS. Fellesdatas styre og ledelse er fornøyd med at endelig avklaring nå har funnet sted, heter det i en melding fra Fellesdatas adm. dir. Ole Trasti.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse