Annonse


Norges første e-postkatalog

Hittil har Telenor registrert rundt 600 000 e-postadresser i sin online-tjeneste. Men det er bare mulig for Nextel-kunder å søke blant alle disse adressene.

Telenor Media vurderer nå å lage en egen e-postkatalog. Dataforeningen er positiv.

– Vi ønsker å tilby privatpersoner en e-postkatalog basert på en nettjeneste. Det vil så bli vurdert om opplysningene også skal inn i trykte produkter, sier direktør for Katalogvirksomheten i Telenor Media Wenche Holen.

Datatilsynet
Telenor er i løpende dialog med Datatilsynet for å finne løsninger. Tilsynet krever blant annet at brukeren gir sitt samtykke til å legge e-postadressen inn i et register. Holen kan derfor ikke love at katalogen vil bli etablert med det første.

Annonse


Det er også ukjent hvor mange adresser et slikt register vil romme om den utgis i dag.

– Mye skal samkjøres. Dette gjelder kvaliteten på informasjonen, e-postadresseeiers egen kontroll og ajourhold, sier hun.

– Naturlig utvikling
Nestleder Nils Petter Sundby i Den norske dataforening synes en e-postkatalog er en glimrende idé.
– Dette er en naturlig utvikling. Det er ingen prinsipiell forskjell på telefonnummer, faksnummer og e-postadresser, mener Sundby.

Oversikt
– En katalog som inneholder mindre enn halvparten av e-postbrukerne blir mindre interessant. Men jeg har ingen tro på at man vil klare å lage en fullstendig katalog, sier Sundby.

Stadig flere bedrifter ønsker å inkludere sin e-postadresse i Telenors etablerte telefonregistre. Det gjelder telefonkatalogen på papir og CD-ROM, samt på Gule Sider på Internett og på Opplysningen 180.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse