Arkiv

Annonse


IT-Forlaget får nye eiere

ArkivIT- og internettselskapet E-Holding eier selskapene Executive Channel og Digital Avenue.

E-Holdings styreformann Gudleiv Bjørklund er via investeringsselskapet Invex største aksjonær i E-Holding.

– De nye eierne vil tilføre IT-Forlaget kapital til planlagte investeringer i Norge og internasjonalt, samt styrke våre distribusjonskanaler. Vi står nå foran en kraftig ekspansjon i de nisjene vi i dag opererer i, sier daglig leder Arne Joramo i IT-Forlaget.

Ansatte på eiersiden
Selskapets ledere Arne Joramo og Arve Stølann overfører sine eierandeler på 11,62 prosent i IT-Forlaget til det nye eierselskapet.

Annonse
– Oppkjøpet av IT-Forlaget er strategisk viktig for E-Holding. Ikke minst satsingen på Wapland.no gjør at forlaget nå bygger opp en av verdens ledende informasjonskanaler om mobilt Internett. E-Holding vil være med og bidra til å internasjonalisere denne satsingen, sier Gudleiv Bjørklund.

E-holding har gjennom Norse Securities de siste ukene gjennomført to emisjoner som til sammen har innbrakt 40 millioner kroner.

Avtalen mellom E-Holding og IT-Forlaget er inngått med forbehold om tilfredsstillende såkalt due diligence-gjennomgang, som enkelt forklart betyr en gjennomgang av selskapets forpliktelser og verdier.

Nye publikasjoner
IT-Forlaget er i raskt vekst. I november startet forlaget forbrukerbladet Reply som nå er ute med nytt nummer. For en uke siden lanserte selskapet Wapland.no som er en fokusert informasjonskanal om mobilt Internett i hele sin bredde.

– Vi har ambisjoner om å være ledende på M-business og Internett i Norge. Vi ligger nå et solid hestehode foran våre konkurrenter på dette området og har tenkt å forsvare denne posisjonen, sier daglig leder Arne Joramo i IT-Forlaget.

IT-Forlaget har den senere tid ansatt tre journalister og vil i løpet av kort tid utvide med ytterligere tre. Selskapet vil før sommeren ha drøyt 30 ansatte.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse