Kark, Jan-Åke

Annonse


Stiller mobilkrav til Kark

Kark, Jan-Åke

I et brev datert 21. januar til Samferdselsdepartementet ber Jan-Åke Kark om å få beholde mobillisensen som Telia er tildelt.

Svar innen 26. februar
Innen lørdag 26. februar må Jan-Åke Kark legge frem sine konkrete mobilplaner for Samferdselsdepartementet, ifølge Dagens Næringsliv.

I svaret fra ekspedisjonssjef Eva Hildrum i departementet kommer det klart frem at Telias norske mobilkrav er omstridt.

Annonse
Utstrakt hånd
Departementet vil likevel gi Telia en utstrakt hånd etter at fusjonen mellom Telenor og Telia sprakk i desember i fjor.

“Etter en konkret vurdering har departementet under tvil kommet til at Telia ab, under visse betingelser, fortsatt vil kunne anses som innehaver av konsesjonen for DCS 1800 i Norge. Av betydning i denne sammenheng har vært å forsøke å gjenopprette situasjonen for selskapene slik den var før beslutningen av sammenslåingen”, heter det i brevet.

Stor lisens-interesse
Hildrum understreker at det er stor interesse for en ledig mobillinsens i Norge.

Tidligere denne uken gikk konsernsjef Lars-Johan Jarnheimer i det svenske telekonsernet Netcom ab, som eier Tele2 Norge, ut og sa at de var interessert i å overta lisensen fra Telia.

Ingen kommentar
I brevet fra Hildrum står det at dersom mobilutbygging i Norge ikke kan skje i henhold til de eksisterende konsesjonsvilkårene, vil det umiddelbart bli vurdert å lyse konsesjonene ut på ny.

– Vi vil ikke kommentere brevet før vi har sett det, sier kommunikasjonsdirektør Carina Axelsson i Telia Mobile til Dagens Næringsliv.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse