Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Y2k frøs Adolfsen

Merkantildata og Tom Adolfsen (bildet) økte markedsandeler og omsetning i 1999. Men overgangen til år 2000 la en demper på resultatene for fjerde kvartal.

Arkiv

For året som helhet var omsetningen 10.096,9 millioner – en økning på 8.5 prosent fra fjoråret.

Driftsresultat havnet på 550 millioner som er 100 millioner mer enn 1998.

Y2k brems
I likhet med flere andre databedrifter ble Merkantildata rammet av at mange bedrifter frøs IT-investeringer før årsskifte.

Merkantildata konsernet omsatte i 4. kvartal 1999 for 2.574,3 millioner, i motsetning til 3.332 i tilsvarende periode i 1998.

Resultatet før skatt ble 122,2 millioner i motsetning til 181,0 året før.