Annonse


MC218 mot Telenor WAP

For å stille inn MC 218, gå til Control panel, Internet, New Internet Setting. Fyll inn følgende i dialogboksen:

Based upon: Standard settings.
Name: Telenor Mobil
Service: +4790002280

Account:

Annonse


 • Slå av manual login.
 • Fyll inn username (eget telefonnr)
 • Fyll inn password (eget passord for WAP)

  Address:

 • Kryss av for ‘Get IP address from server’.
 • Kryss av for ‘Get DNS address from server’

  Login: Skal være blank.

  Advanced:

 • Kryss av for ‘Allow plain text authentication’.

  Trykk på Done.

  Gå til Extras, Mobile. Trykk Continue på oppstartmelding. (evt kryss av for å ikke se meldingen når Mobile startes)

  Gå til File, Tools, Preferences. Fyll inn følgende i dialogboksen:

  View: Default (som den er originalt)

  General: Homepage: http://wap.telenor.no/

  Cache: Default (som den er originalt)

  History: Default (som den er originalt)

  Gateway:

 • Gateway server: 10.10.10.10
 • Gateway ID: Ditt telefonnr
 • Gateway password: eget passord for WAP

  Trykk på OK. Gå til Tools, Go to, Homepage, trykk OK.

  Terminalen setter da opp forbindelsen til WAP, og man kommer inn på hovedsiden.

  Innstilling Verdi
  Hjemmeside http://wap.telenor.no/start.wml
  Tilkoplingstype Ved behov
  Tilkoplingssikkerhet Av
  Bærer Data
  Definere oppringt nr. +4790002280
  IP-adresse 212.17.130.194
  Godkjenningstype Normal
  Dataanropstype ISDN
  Datahastighet 9600
  Brukernavn 99999999
  Passord 1111

  Kilde: wap.telenor.no

  Annonse


  Annonse


 • Annonse


  Annonse


  Annonse