Annonse


7110 mot Telenor WAP

 1. Trykk på knappen Meny (tasten øverst til venstre) (Dersom menyen ikke er på norsk, bytt til norsk. Se egen oppskrift nederst på siden.).
 2. Bruk rulleknappen i midten øverst og rull oppover til menyen Tjenester. Trykk inn rulleknappen.
 3. Rull ned til Innstillinger. Trykk inn rulleknappen.
 4. Du er nå på menyen Tilkoplingsinnstillinger. Trykk inn rulleknappen.
 5. Kontroller at Sett 1 er merket og trykk inn rulleknappen.
 6. Rull ned til Omdøp og trykk inn rulleknappen.
 7. Skriv inn navnet på innstillingssettet (for eksempel: ”Telenor Mobil”).
 8. Trykk OK (knappen øverst til venstre).
 9. Trykk rulleknappen og rull ned til Rediger. Trykk inn rulleknappen.
 10. Du er nå på menyen Hjemmeside. Trykk inn rulleknappen. Fyll inn f.eks.: http://wap.telenor.no/start.wml(Kolon og skråstrek får du ved å trykke inn tasten * og rulle gjennom listen over tegn som vises til høyre i displayet. Punktum er på tasten 1.) Trykk OK når du er ferdig med å taste inn hjemmesiden.
 11. Rull ned til neste meny, Tilkoplingstype. Sjekk at verdien som står der er lik ”Ved behov”.
 12. Rull ned til neste meny, Tilkoblingssikkerhet. Sjekk at verdien som står der er ”Av”. 13. 13. Rull ned til neste meny, Bærer. Trykk inn rulleknappen. Rull til valget er ”Data”. Trykk Velg.
 13. Rull ned til neste meny, Definere oppringt nr = +4790002280. Trykk inn rulleknappen.
 14. Rull ned til neste meny, Tast inn IP-adresse = 010.010.010.010 – Trykk OK.
 15. Rull ned til neste meny, Godkjenningstype = ”Normal” og trykk Velg.
 16. Rull ned til neste meny, Dataanropstype = ISDN og trykk Velg.
 17. Rull ned til neste meny, Datahastighet = 9600 og trykk Velg.
 18. Rull ned til neste meny, Brukernavn = Ditt eget telefonnummer. Trykk OK.
 19. Rull ned til neste meny, Passord, for eksempel.: 1111. Trykk inn rulleknappen. Trykk OK.
 20. Du kommer nå til et skjermbilde som heter Gjenta nytt passord. Tast inn det samme passordet. Trykk OK. Se at telefonen svarer med Passord endret.
Innstilling Verdi
Hjemmeside http://wap.telenor.no/start.wml
Tilkoplingstype Ved behov
Tilkoplingssikkerhet Av
Bærer Data
Definere oppringt nr. +4790002280
IP-adresse 212.17.130.194
Godkjenningstype Normal
Dataanropstype ISDN
Datahastighet 9600
Brukernavn 99999999
Passord 1111

Kilde: wap.telenor.no

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse