StepStone

Annonse


Stepstone børs-klar

StepStone”Det forutsettes at det oppnås tilstrekkelig spredning av aksjene, og at det utarbeides et introduksjonsprospekt i henhold til kravene i børsforskriften” heter det i en melding fra Oslo Børs.

Gis unntak
Det er gitt unntak fra børsforskriftens krav for børsnotering på hovedlisten at selskap skal kunne vise til positivt driftsresultat i minst ett av de siste tre årene.

Børsdirektøren gis fullmakt til å fastsette første noteringsdag, senest 15. mars 2000.

Norsk i Europa
StepStone ASA, er en ledende tilbyder av rekrutterings-, stillingsannonserings- og karrieretjenester over Internett til personer og arbeidsgivere i Europa.

Annonse
StepStone har 1,95 millioner brukersesjoner pr måned, og en database med over 170.000 CVer og mer enn 60.000 jobbmuligheter.

Det finnes linker til StepStones tjenester i Norge, Storbritannia, Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike, Belgia og Italia på www.stepstone.com. Selskaper som Andersen Consulting, Coca-Cola, Deutsche Bahn, Ericsson, IBM, Microsoft, Nestle og Nokia bruker StepStones nettsteder for å rekruttere medarbeidere.

Selskapet hadde i 1999 en omsetning på over EUR 12 millioner, tilsvarende i underkant av 100 millioner kroner.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse