Annonse


Sparer millioner på e-handel

– Det er ikke akkurat fascinasjon over de teknologiske mulighetene som får oss til å innføre slike tiltak, sa en av de bransjefolkene vi snakket med.

Å kutte kostnader er dagligvarebransjens hovedmålsetting med å innføre de elektroniske handelsløsningene.

Dyrt håndarbeid
Å behandle en faktura manuelt koster mellom 300 og 500 kroner, ifølge bransjens egne tall. Bare i Hakon-gruppen, som omsetningsmessig ligger midt på treet, snakker vi om 80.000 innkommende fakturaer årlig.

55 prosent av dem ble ved slutten av fjoråret behandlet elektronisk. Det vil si at Hakon-gruppen alene sparte over 13 millioner kroner på denne ene meldingstypen i løpet av fjoråret.

Annonse
– Innsparingspotensialet er fortsatt stort, understreker Bjørnstadjordet i ICA AB.

Straffegebyr
Den elektroniske fakturaen har heller ikke fått like stort gjennomslag hos alle leverandører. ”Flinkest” er leverandørene til Hakon-gruppen.

Gruppen opererer nå med et kontraktsfestet krav overfor sine leverandører om å benytte elektronisk faktura. Leverandører som ikke følger påbudet, trues med straffegebyr for manuell fakturabehandling.

Andelen av leverandører som benytter elektronisk handel er langt større innen dagligvarebransjen enn i andre bransjer.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse