Annonse


Ingen Storm for Telenor

Telenor har besluttet å selge sin eierandel på vel 68 prosent i det London-baserte selskapet Storm Telecommunications Ltd. Salgssummen er ikke offentlig, heter det i en pressemelding fra Telenor.

Salget av Telenors eierandel i Storm Telecommunications er et resultat av Telenors internasjonale strategi med sterkere fokus på satsingsområder som mobil og internett.

Utenfor satsingsområder
– Virksomheten i Storm ligger utenfor våre definerte satsingsområder. Videreutvikling av selskapet ville dessuten medført betydelige investeringer fra vår side.

– Vi har derfor valgt å gå ut av selskapet og i stedet bruke midlene til andre investeringsformål, sier regiondirektør for Vest-Europa, Bjørn M. Kopperud i pressemeldingen.

Annonse
Overskudd
Partene er enige om ikke å offentliggjøre salgssummen, men salget vil gi Telenor en betydelig regnskapsmessig gevinst i første kvartal i år.

Soros overtar
Telenors eierandel i selskapet var på 68,6 prosent. Øvrige eiere var IXC Communications (19,2 prosent) og Clarion Communications (12,2 prosent) Storm Management har overtatt hele selskapet, gjennomført som en ”management buyout” støttet av Soros Equity Partners.

Storm Telecommunications ble etablert i 1998 og har virksomhet i åtte land med i alt 11 internasjonale sentraler for tale- og dataoverføring.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse